Hinnoista, ehdoista ja vastuista

Klikkaa alla olevia otsikkolinkkejä tai vieritä alaspäin.

Sisältö:

01 Hinnat
Kiinteä hinta - Poikkeukset
02 Ehdot
Työn aloitus - Yhteydenpito - Toimitus - Kommentointi & hyväksyntä - Kiireelliset työt - Ennakkomaksu
03 Luottamuksellisuus
04 Laskutus
Minimiveloitus - Laskuformaatti, valuutta ja arvonlisävero - Suoritus
05 Vastuut
Minun - Sinun - Eturistiriidat
06 Kysymyksiä?

01 Hinnat

Kiinteä hinta

Hinnoittelen työn, en tunteja. Meille molemmille on eduksi, että ensin keskustelemme, mitä tavoitteesi saavuttamiseksi on tehtävä ja miten se kustannustehokkaimmin tehtäisiin. Ja lopuksi esitän juuri kyseiseen työhön räätälöidyn, kiinteähintaisen kustannusarvion. Tämä alkukeskustelu ei luonnollisestikaan maksa sinulle mitään ja on täysin sitoumuksetta.

Kustannusarviossani on hinnoiteltu kiinteästi kaikki, mikä on etukäteen arvioitavissa. Satunnaisille kuluille voidaan tehdä varaus, jolle voidaan luonnollisesti määritellä myös katto.

Työn kokonaishinta on siis tiedossa alusta alkaen. Minun kanssani ei tarvitse koskaan keskustella siitä, miksi työhön kului 10 tuntia eikä 8½ tai 12. Kun hinta on sovittu, se myös pitää.

Poikkeukset

Pienemmissä ja nopeammissa töissä saattaa olla järkevämpää noudattaa käytettyyn työaikaan tai esimerkiksi käännettävän tekstin määrään perustuvaa hinnoittelua toimeksiannon luonteen mukaan.

Jos toimeksianto edellyttää aikaavievää työtä, kuten taulukkomuotoisen tiedon editointia tai kääntämistä, videotekstitysten ajastusta tai taustatiedon etsintää, tällaiset hinnoitellaan tuntipohjaisesti.

Takaisin sisällysluetteloon

02 Ehdot

Työn aloitus

Lakiteksti on yleensä tarpeetonta markkinointiin liittyvissä toimeksiannoissa, joten lakiosastosi laatiman 10-sivuisen sopimuksen sijaan minulle riittää kirjallinen ilmoitus siitä, että tarjoukseni ja ehdotukseni, maksuaikataulu ja sovitut toimitusajat on hyväksytty. Sähköposti on tähän tarkoitukseen täysin riittävä, kunhan viestistä käyvät selkeästi ilmi toimeksiannon sisältöön, rahaan ja aikamääriin liittyvät asiat.

Työskentelen projektipohjalta. Asiakkaat edustavat useita toimialoja, todennäköisesti myös sinun toimialaasi. Siksi en pysty allekirjoittamaan minkäänlaisia puitesopimuksia enkä hyväksymään rajoitteita sille, kenen kanssa työskentelen.

Yhteydenpito

Arvostaisin suuresti, jos voimme kommunikoida sähköpostitse tai jollain muulla tavalla, josta jää dokumentti. Näin turvaamme molempien edut. En pysty takaamaan olevani aina tavoitettavissa puhelimitse.

Toimitus

Tavallisesti lataan kirjoitukseni jollekin pilvessä toimivalle yhteistyöalustalle (Google Drive, OneDrive, Dropbox jne.) kommentoitavaksesi. Edestakainen sähköpostinvaihto johtaa nopeasti versio-ongelmiin, etenkin jos samaa tekstiä käy läpi useampi henkilö. Varoituksen sana: Jos seonnut hyväksymisprosessi edellyttää, että kokoan master-tiedoston uudelleen useista päällekkäisistä versioista, veloitan siitä erikseen.

Autan mielelläni pilvipalveluiden käytössä, jos ne eivät ole sinulle tuttuja. Usko pois, hyväksymisprosessin sujuvuus ja ristiriitaisten versioiden välttäminen ovat opiskelun arvoisia.

Kommentointi ja hyväksyntä

Jos tekstiin tulee muutoksia, ne pitäisi ilmoittaa minulle 5 työpäivän kuluessa. Muussa tapauksessa oletan tekstin tulleen hyväksytyksi sellaisenaan. Jos on todennäköistä, että hyväksymisprosessisi kestää kauemmin, ilmoitathan siitä etukäteen.

Hintoihin sisältyvät tarvittavat korjauskierrokset. Tavallisesti lopputulokseen pääsemiseksi riittää yksi tai kaksi kommenttikierrosta. Jos keskustelemme välimerkeistä vielä seitsemännellä kierroksella, jompikumpi meistä ei tee työtään ammattimaisesti. Perusteellisista muutoksista, uuden aineiston lisäämisestä ja toimeksiannon muuttamisesta kesken työn peritään aiheutunutta lisätyötä vastaava lisämaksu.

Kiireelliset työt

Jos työsi on kiireellinen, kysy sen onnistumisesta etukäteen. Työn laajuuden ja kulloisenkin työmääräni mukaan yli-yön toimitus joko on tai ei ole mahdollinen. Varaa yleensä vähintään 2 työpäivää toimeksiantoa kohden. Olen aina valmis ylimääräiseen ponnistukseen, mutta pikatoimituksista (alle 24 tuntia, viikonloppuisin, pyhäpäivinä jne.) perin 50 %:n kiirelisän.

Ennakkomaksu

Osa sovitusta projektihinnasta suoritetaan ennakkoon. Loppuosalle on useita vaihtoehtoja: aikapohjainen maksuaikataulu, osalaskutus kunkin projektiosion valmistuttua, kuukausiveloitus jne. Kun olemme tehneet yhteistyötä pidempään, muutkin vaihtoehdot voivat tulla kyseeseen.

Takaisin sisällysluetteloon

03 Luottamuksellisuus

Käsittelen ehdottoman luottamuksellisesti kaikkia yritystäsi, sen tuotteita ja palveluja koskevia tietoja. Jos haluat, voimme dokumentoida asian myös salassapitosopimukseen. Jollei työ koske aihealuetta, jonka on pysyttävä salassa myös valmistumisen jälkeen, varaan itselleni kuitenkin oikeuden mainita niin työn kuin yrityksesi referenssinäni.

Takaisin sisällysluetteloon

04 Laskutus

Minimiveloitus

Koska kaikki työt aiheuttavat tietyn määrän hallinto-, kirjanpito- ja muita kustannuksia, nämä tulevat katetuiksi minimiveloituksen kautta. Toimeksiantokohtainen minimiveloitus on 150 euroa, jollei toisin sovita.

Laskuformaatti, valuutta ja arvonlisävero

Useimmissa tapauksissa saat laskun PDF-tiedostona sähköpostitse joko itsellesi, talousosastollesi tai ulkoistetulle reskontra- tai skannauspalvelullesi. Jos haluat paperilaskun, ilmoitathan siitä jo hyvissä ajoin ennen laskutusta. Sähköinen laskutus valtakunnanrajan yli on valitettavasti hankalaa, mutta jos löydämme siihen keinon, hyvä.

Tarjoan ja laskutan euroissa, jollei toisin sovita. Jos laskutusvaluutan on oltava muu kuin euro, tarkista valuuttakurssi etukäteen. Laskutus missä tahansa valuutassa ei yleensä tuota ongelmia, mutta vieraiden valuuttojen käsittely aiheuttaa pankin lisämaksuja, jotka minun on siirrettävä veloittamaani hintaan.

Laskuttaessani Suomeen rekisteröityä yritystä arvonlisäveroa koskee käänteinen verovelvollisuus.

Suoritus

Jollei muuta ole sovittu, pyydän, että maksat laskusta ilmenevää viitenumeroa käyttäen ulkomaan tilisiirtona firmani virolaiselle Swedbankin tai SEB:in tilille. Eräpäivä on aina mainittu laskussa; maksuaika on yleensä 7 tai 14 päivää. Jos kirjanpito- tai maksatusprosessisi kestää kauemmin, ilmoitathan siitä minulle jo työtä aloittaessamme.

Yhden miehen organisaationa pystyn työskentelemään tehokkaasti yhdessä projektissa kerrallaan. Silti kassavirran on pysyttävä liikkeessä, jotta pystyn hoitamaan omat sitoumukseni. Siksi 30 tai 45 päivän maksuaika, seuraavan kalenterikuukauden loppu tai muut vastaavat pitkäaikaiset maksuehdot eivät tavallisesti käy.

Viitenumero (RF-viite) tai laskun numero tulee merkitä näkyviin suorituksen yhteydessä, jotta kirjanpito saa yhdistetyksi laskun ja suorituksen toisiinsa.

Vielä yksi asia. Kun minä sitoudun toimittamaan mitä sovittiin milloin sovittiin, toivon, että vastavuoroisuuden vuoksi laskuni maksetaan viimeistään eräpäivänä.

Takaisin sisällysluetteloon

05 Vastuut

Minun

Minä vastaan siitä, että toimitan sovitun aineiston sovittuun aikaan ja sovituin ehdoin.

Vastaan myös siitä, että saamasi teksti on immateriaalioikeudessa tarkoitettu alkuperäinen teos.

Kirjoitan tekstisisältöä. Koska työhistoriaani kuuluu myös työ mainostoimistoissa ja graafisissa suunnittelutoimistoissa, otan mielelläni kantaa myös visuaaliseen suunnitteluun, mutta en tee visuaalista suunnittelua itse.

Vastuuni tekstistä päättyy, kun teksti on sinun organisaatiossasi hyväksytty.

Sinun

Sinä olet vastuussa julkaistavan tekstin oikeellisuudesta. Vaikka teen huolellisen oikaisuluvun jokaiselle toimittamalleni tekstille, en voi ottaa vastuuta lopullisen, julkaistavan tekstin kirjoitus- tai sisältövirheistä. Sen jälkeen kun olen lähettänyt aineiston, se ei enää ole minun valvonnassani, ja joissakin tapauksissa teksteihin on ilmaantunut muutoksia minun aineistotoimitukseni ja julkaisun välillä.

On myös sinun vastuullasi tarkistuttaa teksti juridisesta näkökulmasta, jos se on toiminnallesi olennaista. Olen markkinointiviestijä, en lakimies.

Eturistiriidat

Jos sinua askarruttaa, että jokin meneillään oleva työni saattaa olla etu- tai kilpailuristiriidassa oman projektisi kanssa, keskustellaan asiasta. Omasta puolestani käyn läpi työtilanteeni, kun alamme puhua yhteistyöstä, ja ilmoitan kyllä, jos minulla on syytä epäillä konfliktia. Huomaa kuitenkin, että koska toimin "palkkasoturina", asiakkaani edustavat useita toimialoja, ja minun on varattava itselleni vapaus harjoittaa elinkeinoani ilman rajoitteita. Jos huolenaiheesi on aineistosi luottamuksellisuus, heitä huolesi; katso kappaletta Luottamuksellisuus tuossa edellä.

Takaisin sisällysluetteloon

06 Kysymyksiä? Ota yhteys.

Jos yllä oleva herättää kysymyksiä tai en selittänyt jotain riittävän selkeästi, ota ihmeessä yhteys.

kaikki palvelut »   etusivulle »

© Linkama 2020 · evästeet & yksityisyys