fi | en

Kimmo Linkama

B2B copywriter
tööstus-, tehnoloogia- ja teenindusettevõtetele


 

teenused  ·  minust  ·  kontakt

hindadest & tingimustest

 


Sinu B2B-turundus sõnades, mida inimesed kuulda tahavad.

Ära tee nii nagu su konkurendid, kes kogu aeg rääkivad ainult endist – me üht, me teist ja me kolmandat. Ja peale seda nimetavad neid, kellega väga tahaksid ligedat kontakti luua, klientideks, nagu oleksid nad mingit tulnukad.

Oledki targem. Näitad, et tead, milliste probleemidega ettevõtted ja nende töötajad igapäevaselt maadlevad ja kuidas nende elu lihtsustada. Kõnetad neid kerges, sõbralikus hääletoonis. Ja mõtled oma peas, et nad on pigem sina kui meie klient.

Tee see muudatus oma mõttekäigus kohe. Mina aitan seda väljendada su turundusmaterjalides.

Kes siin räägib?

Teenused

Kirjutan

Kirjutustöö, mille sihtmärgiks on su toote, teenuse või brändi tutvustamine ja müük valitud sihtgruppidele. Su turunduskommunikatsiooni strateegia on korras, aga vajad sihtgruppidele kohandatud sõnumit, mis toob selgelt välja just sinu pakkumise eelised võrreldes teistega. Veenad potensiaalsed ostjad, äripartnerid või investorid selles, miks tasub neil sinuga äri ajada, mitte konkurendiga. Seda soome ja inglise keeles kõikidesse sõnumi edastamise kanalitesse, elektroonilisel või traditsionaalsel kujul.

Toimetan

Juhul kui juba olemasolevat materjali tuleb uuel eesmärgil kasutada, kombineerida eraldiseisvaid materjalitükke üheseks tekstiks, uuendada, stiliseerida, teha lühemaks või pikemaks, vajad teksti redigeerimist ja vilunud tekstitoimetajat. Korrektuuri lugemine kauba peale.

Tõlgin

Teen su sõnumi arusaadavaks võõrkeelsele sihtgrupile. Protsess säilitab originaalteksti faktid ja nüansid, aga sellisel kujul, et sünnipärasele soome või inglise keele kasutajale jääb su tekstist tuttav, sujuv mulje. Ilma õigekirja-, stiili- ja grammatikavigadeta.

Konsulteerin

Kui soovid arvamust oma turunduse korraldamise või turundusteksti, veebisaidi või kampaania sisu kohta väljaspoolt su enda organisatsiooni, saan abiks olla. Kas materjal annab su sõnumi edasi kombel, mis viib su soovitud tulemuseni? Saad professionaalsed kommentaarid ja kui vaja, ka ettepanekuid parandusteks.

Tagasi algusesse ↑

Minust

Kimmo LinkamaOlen Kimmo Linkama, soome päritolu copywriter 30 aasta kogemusega B2B-ettevõtete turunduskommunikatsiooni tõhustamisest. Võiksime üheskoos ka sinu ettevõtte turunduseelarvest rohkem välja võtta.

Mitmed tooted ja teenused on loovinimeste meelest "ebaseksikad". Olen täpselt vastupidist meelt. Olen kirjutanud asjadest nagu lennukid, kiudplaat, uut tüüpi malm, ehitiste restaureerimine, väetised, tööstusülekandesüsteemid, tarkvaraarendus, häirevabad elektritoiteseadmed, puukoorimismasinad, pankade informatsioonisüsteemid ja reovee puhastusseadmed. Kõik läbi viidud ühtlase entusiasmiga. Milline on sinu toode?

Kuna mu emakeel on soome ja olen üle 30 aasta töö poolest inglise keeles kirjutanud, on loomulik, et spetsialiseerun eksportturundusele.

Aastast 2005 elan Lõuna-Eestis ja asutasin oma Soomes tehtud töö jätkuks Linkama OÜ. Mida tahad välisturgudele müüa? Võta minuga ühendust.

Tagasi algusesse ↑

Hindadest ja tingimustest

Kui hakkame koostööd tegema, tähendab see ärisuhte tekkimist. Kõikide ärisuhete juurde kuulub teatud määral lepingulist teksti – see, mis üldiselt on dokumendi tagumisel leheküljel kirbukirjas. Seega tasub see kokkuvõte hoolikalt läbi lugeda.

Hinnad

Kasutan projektipõhist hinnakujundust. Meile mõlematele on kasulik, et kõigepealt räägime selgeks, mida su eesmärgi saavutamiseks peab tegema ja kuidas see kõige kuluefektiivsemalt teha. Siis annan tervele projektile hinnapakkumise. Meil ei kunagi teki vajadust sellel teemal vestelda, miks läks töö tegemiseks 10 tundi 8½ või 12 asemel.

Erandeid on kaks. Väiksemate ja kiirete, ning selliste tööde, mille puhul ajakasutus on määrav tegur (nagu suurte tabelite korrektuur, kiired tõlketööd, intervjuud, koosolekud või videosubtiitride ajastamine), võib olla mõistlik töötunnipõhist hinda kasutada. Selles lepime kokku enne tööga alustamist.

Nagu meie mõlemad hästi teame, esineb juhuseid, et töö valmimise tähtaeg on pigem tundide kui päevade küsimus. Annan ennast alati parima, aga kiirtöödele kehtib 50 protsendi lisatasu. Kiirtööd on ka nädalavahetustel, riiklikute pühade jne. ajal kliendi soovil tehtud töö. Üldiselt ei tasu selle peale loota, et töö valmib üle öö.

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks, kui töö antakse üle Eesti Vabariigis asetsevale tellijale.

Tingimused

Soovitud muudatustest üle antud tekstisse tuleb teada anda 5 tööpäeva jooksul. Vastasel juhul on mul õigus oletada, et see on esialgsel kujul vastu võetud. Kui juba ette on teada, et teie ettevõtte heakskiiduprotsess võtab rohkem aega, palun sellest mind teavitada. Üldiselt piisab teksti lõpliku vormi saavutamiseks 1–3 korrektuurist. Kui veel seitsmendal ringil vestleme vahemärkide teemal, emb-kumb meist ei tee oma tööd professionaalselt.

Tööülesande muudatused töö kestes, lisamaterjali tootmine ja muud põhjalikud muudatused kokku lepitud töö mahus toovad kaasa lisandunud tööle vastava lisatasu.

Kohaletoimetamine toimub salvestades valmis töö veebi, nn. pilve (Google Drive, OneDrive, Dropbox jt.), kust see on alla laaditav.

Konfidentsiaalsus on 100-protsendiline. Kõik sensitiivne informatsioon, millest saan teada seoses projektiga, jääb meie kahe vaheliseks. Jätan endale õiguse kasutada tehtud töid oma referentsidena, anonüümselt kui vaja.

Miinimumtasu, mis katab administratiivseid, raamatupidamis- ja muid kohustuslikke kulusid, on 150 eurot projekti kohta.

Saadan arve pdf-failina e-posti teel või elektroonilise arvena. Kui vajad arvet paberkandjal, palun anna ette teada.

Arve tuleb maksta korraga ja kogusummas pangaülekandega Linkama OÜ kontole Swedbankis või SEB-s. Arvete tasumise tähtaeg on, kui teisiti ei ole eelnevalt kokku lepitud, arve kohale saabumisele järgneval pangapäeval. Viitenumber või arve number tuleb ülekandele märkida.

Vastutused

Linkama OÜ vastutab selle eest, et tööülesanne saab täidetud kokku lepitud tähtajaks kokku lepitud tingimustel ning selle eest, et üle antud töö on immateriaalseadusandluse mõistes originaalteos.

Tellija vastutab selle eest, et avalikustatav tekst on sisuliselt õige ja juriidiliselt korrektne. Linkama OÜ poolt üle antud ja tellija poolt heaks kiidetud tekstisse enne avalikustamist tehtud muudatuste eest ei Linkama OÜ võta mingit vastutust.

Veel üks asi: ärisuhe on alati kahepoolne. Mina ehk Linkama OÜ võtan endale kohustuse toimetada kokku lepitud töö kokku lepitud ajaks. Vastastikkuse põhimõtte kohaselt palun tellijal omapoolne arve maksmise kohustus õigeaegselt täita. Tänan juba ette!

Tagasi algusesse ↑

Kontakt

Linkama OÜ
Registreeritud Eestis, reg.nr 11110401, KMKR EE100957671

Postaadress
Oru 4, EE-67404 Otepää

Asukoht
Sama kaugel Tallinnast ja Riiast.

Linkama asukoht

Võta ühendust
E-post / LinkedIn / Twitter / Facebook

Tagasi algusesse ↑

Linkama OÜ, Oru 4, EE-67404 Otepää · reg.nr 11110401 · KMKR EE100957671 · Küpsised ja privaatsus