Alkavatko EU:n sisämarkkinat toimia paremmin?

Palkinnon luovuttaa sisämarkkinakomissaari Michel Barnier, Puolan varapääministeri Waldemar Pawlak seuraa vierestä

Palattuani juuri Krakovan SIMFO 2011 -konferenssista vastaanottamasta Euroopan Komission palkintoa Tell Us Your Story -kirjoituskilpailusta on aika tehdä yhteenveto tapahtumista.

Ensivaikutelma konferenssista yllätti. Koko tapahtumaa leimasi vahva tahto saada EU:n sisämarkkinat toimimaan paremmin. EU-päättäjistä yksittäisiin osallistujiin saakka kaikki todella halusivat purkaa rajat ylittävän kaupan esteet. Euroopan komission tavoitteena onkin sisämarkkinoiden ”uudelleenaktivointi” vuonna 2012.

Toinen positiivinen yllätys oli, että poliittinen sananpyörittely pysyi minimissä. Totta kai poliitikkojen tulee miettiä tarkkaan, mitä sanovat julkisilla foorumeilla, mutta tätä ymmärrettävää varovaisuutta lukuun ottamatta puheet olivat ymmärrettäviä ja niissä oli järkeä.

Ja kolmanneksi olin vallan otettu Krakovan kauneudesta ja ystävällisyydestä. Asiaa toki auttoi, että ilma oli kuin postikortti. En muista, milloin viimeksi olisin tepastellut Keski-Euroopassa pelkissä farkuissa ja t-paidassa lokakuussa! Vaimoni matkusti mukana, ja konferenssin jälkeen viettämämme muutaman päivän miniloma oli todella virkistävä.

Miksi sisämarkkinat pitää ”uudelleenaktivoida”?

Konferenssi pidettiin Jagellon yliopiston suuressa auditoriossa. Yliopisto on Euroopan kolmanneksi vanhin, ja mm. Kopernikus on opiskellut siellä.

Sisämarkkinat ovat olleet olemassa jo 50 vuotta (tiesitkö?), ja ne ovat osoittautuneet yhdeksi EU:n päällimmäisistä saavutuksista luomalla paljon uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Ongelma tuntuu kuitenkin olevan, että kun säädökset ja lait oli alun alkaen saatettu voimaan, juuri mitään ei ole tapahtunut sen jälkeen. En kritisoi komission sisämarkkina-asioita hoitavia ihmisiä: työssä on ollut vähintään riittävästi heistä riippumattomia haasteita, kuten jäsenvaltioiden sisäinen politiikanteko, joka on pitkälti estänyt EU-suositusten sisällyttämisen kansalliseen lainsäädäntöön.

Mario Montin raportti (pdf) sisämarkkinoiden kehittämisestä julkaistiin vasta toukokuussa 2010, ja sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (Single Market Act) ja siihen liittyvät ”12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi” lokakuussa 2010.

Komission 2011 julkaisussa A Snapshot of Citizens’ and Businesses 20 Main Concerns (pdf, englanniksi) listataankin pääongelmat (epävirallinen käännös):

 • Informaatiokuilu: Ihmiset eivät ole perillä oikeuksistaan eivätkä tiedä, mistä saada tietoa ja apua. Myöskään paikalliset viranomaiset eivät aina ymmärrä sääntöjä eivätkä osaa soveltaa niitä käytäntöön oikein.
 • Toimeenpanokuilu: Monilla alueilla on nähtävissä kuilu EU-säädösten ja niiden käytännön toimeenpanon ja soveltamisen välillä. Tämä saattaa johtua EU-sääntöjen väärästä tai puutteellisesta käytäntöönpanosta, EU:n ja kansallisen säännöstön yhteensopimattomuudesta, rajat ylittäviä toimintoja hoitavien hallinnonalojen puutteellisesta yhteistyöstä tai ongelmien ratkaisun ja vääryyksien korjauksen vaikeudesta.
 • Lainsäädäntökuilu: Joillain alueilla EU-säädöstö ei vastaa kansalaisten ja yritysten odotuksia. Joissain tapauksissa tämä johtuu siitä, että EU:lla ei ole lainsäädäntövaltaa tai se on rajallinen. Alueilla, joilla EU:lla on tällainen valta, lainsäädäntöteitse ei ehkä ole mahdollista viedä yhteen eurooppalaisten sisämarkkinoihin kohdistamia odotuksia ja todellisuutta.

Kuten konferenssin puhujat useaan kertaan toistivat, myös talouskriisi ja Euroopan kuihtuvat mahdollisuudet vastata muualta maailmasta tulevaan kilpailuun vaativat nopeaa ja päättäväistä toimintaa.

Milloin nähdään tuloksia?

Euroopan komissio aikoo toteuttaa 12 viputekijäänsä sisämarkkinoiden aktivoimiseksi 2012. Tätä työtä vauhdittaa SIMFO-konferenssin loppulauselma, Krakovan julistus (pdf, englanniksi), jossa vedotaan

 • EU-valtioiden valtionpäämiehiin ja pääministereihin, jotta nämä seuraavassa huippukokouksessaan sitoutuisivat sisämarkkinoiden toimenpidepaketin (Single Market Act) nopeaan käytäntöönpanoon
 • Eurooppalaisiin instituutioihin, jotta ne ryhtyisivät toimiin konferenssin kiireellisinä pitämien puutteiden korjaamiseksi
 • Jäsenmaiden hallituksiin, alueellisiin ja paikallisiin yhteisöihin, yrityksiin, ammattiliittoihin ja kansalaisjärjestöihin, jotta ne yhteistyössä varmistaisivat kukin osaltaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toimivuuden kansalaisten ja yritysten osalta
 • Kaikkiin osapuoliin, jotta ne ottaisivat kansalaiset lähemmin mukaan sisämarkkinoiden kehittämiseen tarjoamalla selkeämpää informaatiota, edistämällä dialogia ja kanssakäymistä kansalaisten kanssa ymmärtääkseen paremmin näiden odotuksia sekä auttamalla yrityksiä ja kansalaisia näiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisessa.

Onko toivoa, että asioita todella tapahtuu?

Jos olet epäilevällä kannalla, sinulla on siihen täysi syy. Toisaalta tämän hetken taloustilanne vaikuttaisi suosivan nopeaa toimintaa myös kansallisella tasolla. Puola tuntuu ottavan Euroopan neuvoston puheenjohtajuutensa vakavasti. Jos me, pienyrittäjät, kannamme oman kortemme kekoon painostamalla päätöksentekijöitä (PK-yrityksethän tuottavat EU:ssa kaksi kolmasosaa talouden tuotosta, minkä pitäisi antaa oikeutus saada äänemme kuuluviin), saattaa jopa käydä niin, että EU:n sisämarkkinat liikahtavat eteenpäin.

Lopetukseksi vielä sisämarkkinoita koskeva ote Puolan puheenjohtajakauden ohjelmasta:

Ja jos haluat nähdä kuvia konferenssista, niitä löytyy vaimoni kuvaamasta ja tuottamasta kuvagalleriasta.

#eu#pienyrittäjä#SIMFO 2011#vienti

Comments

 1. Larko - 12.10.2011 @ 2.47

  Mainitsemiesi kuilujen lisäksi on vielä tiedonkulun kuilu, joka koskee muitakin säännöksiä kuin markkinoista annettuja. Kun rekisteröidyin kirjoille Virossa, epäili kaupunginhallituksen virkamies, että tarvitsisin oleskeluluvan. Onneksi olin varautunut tähän ja osasin viitata Euroopan Unionin kansalaisesta säädetyn lain asianomaiseen pykälään, josta nimenomaan ilmenee, että en tarvitse. Kansalaisen on suorastaan pakko tunte säännökset, koska virkamies ei niitä välttämättä tunne.

  • Kimmo Linkama - 12.10.2011 @ 11.41

   Totta puhut. Tänne muuttaessamme arveltiin silloisessa ARK:ssa, että suomalainen ajokortti tulisi vaihtaa virolaiseen. Ei tarvitse.
   Tähän ongelmaan itse asiassa viitattiin konferenssissa niin useasti, että se ilmiselvästi on suuri riesa. Joko EU-säännöt on viety kansalliseen säädöstöön väärin tai niiden soveltajat eivät tunne sisältöä. Joissain maissa väärintulkinnat ovat jopa tahallisia. En oikein jaksa ymmärtää, miten on mahdollista, että valtio on EU:n jäsen, mutta ”klubin” sääntöjä ei silti haluta noudattaa. Rusinat pullasta? Ja toki erilaisia matkustus- (lomailu-) mahdollisuuksia löytyy asiasta kiinnostuneille…

Vastaa

Your email address will not be published / Required fields are marked *