Osaamisalueet

Viestinnän suunnittelu ja projektinjohto

Olen ollut useissa esimiestehtävissä, vastuualueinani yritystiedottaminen, asiakkaiden viestinnän suunnittelu ja toteutus sekä yritysidentiteettiohjelmat. Toimeksiannot ovat sisältäneet integroidun markkinointiviestinnän strategista ja taktista suunnittelua asiakkaiden viestintäinvestointien tehon maksimoimiseksi. Työhön on sisältynyt myös projektien kustannuspuitteiden suunnittelu, aikataulutus ja resurssointi.

Kirjoittaminen ja tekstitoimittaminen

Minulla on laaja kokemus teollisuusasiakkaiden markkinointiprojekteista, erityisesti konepajateollisuudesta, sellu- ja paperiteollisuudesta, elektroniikka- ja tietotekniikka-aloilta sekä monenlaisista vientiyritysten projekteista. Erityisosaamisaluettani ovat yritysidentiteettiprojektit.

Toimeksiantojeni listaan kuuluvat ilmoittelu, mainoskampanjat, esitteet, suoramainonta, artikkelit ammatti- ja asiakaslehtiin, tv-mainokset, yritys- ja tuote-esittelyaineistot, vuosikertomukset, graafiset ohjeistot, www-sisällöt. Olen toiminut myös erilaisten julkaisujen tekstitoimittajana: esitteiden, asiakaslehtien, sisäisten markkinointi- ja koulutusaineistojen sekä nettisivustojen.

Kääntäminen

Olen kääntänyt tuhansia tekstejä: mainoskampanjoita, käsikirjoja, viestintästrategioita, video- ja multivisiokäsikirjoituksia, erilaisia esittelyaineistoja, lehtiartikkeleita, vuosikertomuksia, osakeantiaineistoja, lehdistö- ja pörssitiedotteita sekä laajan kirjon www-sisältöjä. Käännän suomesta, ruotsista ja virosta englanniksi sekä englannista, ruotsista ja virosta suomeksi.

Olen myös suomentanut kaunokirjallisuutta. Kääntämiäni kirjailijoita ovat Sidney Sheldon, Ken Follett, Agatha Christie, Andrew Klavan, Alistair McLean, John Grisham, Danielle Steel. Kustantaja: WSOY.

Lue minusta lähemmin, tutustu tähänastiseen uraani tai katso, mitä kieliä osaan.