Viestinnän kokonaispaketti

Parantaa markkinointiviestisi tehoa lähtien nykytilanteen analyysista ja päättyen toteutukseen.

→ Ensiksi selvitämme, puhutteletko tärkeintä yleisöäsi – yleensä sitä, joka tuo eniten tuloa ja tuottoa.

→ Toiseksi muotoilemme viestisi järjestelmällisesti sellaisiksi, että ne kiinnittävät kohdeyleisösi huomion entistä paremmin.

→ Kolmanneksi potentiaaliset asiakkaasi omaksuvat viestisi ja reagoivat siihen entistä todennäköisemmin. Paketti siis ensin analysoi, mikä on markkinointiviestintäsi nykytilanne, määrittelee sille tavoitteet ja lopuksi tekee tarvittavat muutokset myös käytännössä.

Lopputuloksena saat huolellisesti rakennetut markkinointiaineistot, joiden sisältö puhuu samaa kieltä kuin tavoittelemasi kohderyhmä. Viesti välittyy yleisöllesi tehokkaimmilla menetelmillä ja edesauttaa yrityksesi muodostumista asiakkaidesi ensisijaiseksi valinnaksi.

Markkinointiviestintäsi tulokset paranevat. Joko saat enemmän nykyisellä panostuksellasi – tai jos viestintäsi toimii hyvin jo nyt, tarvittava panostuksesi vähenee. Sinä valitset.

Mistä tiedät, että tämä myös toimii? Asiallinen kysymys. Katsotaan siis lähemmin, mistä paketti koostuu.

Analyysi

Yhdessä avainhenkilöidesi kanssa analysoimme

 • mitä liiketoiminnallisia tavoitteita on saavutettava (johdettuna yrityksesi strategiasta)
 • mitä viestejä lähetät nykyisellään ja kenelle
 • puhutteletko oikeita ihmisiä
 • saako sanomasi
  a) kohdehenkilöt ymmärtämään, mitä sanot
  b) kohdehenkilöt reagoimaan toivomallasi tavalla
 • ovatko lähettämäsi sanomat oikeiden henkilöiden allekirjoittamia
 • millä tavoin ja millaisten kanavien kautta välität viestisi
 • tuottavatko valintasi toivottuja tuloksia

Toimintasuunnitelma

Saat toimintaehdotuksen, joka sisältää muun muassa seuraavaa:

 • miten markkinointiviestiäsi tulisi muokata, jotta kohdeyleisösi reagoisi siihen kuten haluat
 • minkä kanavien kautta tavoitat kohderyhmäsi tehokkaimmin
 • miten markkinointibudjettisi voidaan kohdistaa tehokkaimmin
 • miten saavutat parhaat mahdolliset tulokset vähimmällä mahdollisella panostuksella
 • miten markkinointiaineistosi tulisi järjestää hierarkkisesti
 • miten erotut kilpailijoistasi
 • mitä toteutus tulee maksamaan

Toteutus

Kun toimintasuunnitelma on käyty läpi ja hyväksytty, muotoilen markkinointiviestisi yhdessä avaintiimisi kanssa ja sen antaman informaation pohjalta

 • niin, että se noudattaa selkeää järjestelmää ja sillä on selkeät tavoitteet
 • niin, että se vastaa kohdeyleisösi kysymyksiin ja ongelmiin
 • niin, että se tuo selkeästi esiin edut, joita asiakas voi odottaa juuri sinun tuotteesi tai palvelusi käyttämisestä tai liikesuhteesta juuri sinun eikä kilpailijasi kanssa
 • niin, että viestisi parhaiten sopii tehokkaimpiin vaihtoehtoisiin viestintäkanaviin (pienin kustannus, suurin teho), esimerkiksi ilmoituksiin, esitteisiin, nettisivuille, ammattilehtiartikkeleihin, suorakampanjoihin, lehdistötiedotteisiin jne.

Testaus ja hienosäätö

Etenkin tämän päivän taloustilanteessa uudet viestintäratkaisut kannattaa testata, ennen kuin sitoudut toteutuksen aiheuttamiin kustannuksiin. Tämä voidaan tehdä

 • poimimalla riittävä otos kohderyhmästäsi viestin ja median testaamiseksi
 • keräämällä otoksesta palaute
 • muuttamalla ja hienosäätämällä viestiä palautteen pohjalta

Sinun osuutesi prosessissa on olennainen. Todennäköisesti jo kiinnitit huomiota siihen, että käytin edellä sanontaa ”yhdessä avainhenkilöidesi kanssa” useaan kertaan. Siihen on hyvä syy. En pysty arvaamaan tai keksimään viestiäsi – tarvitsen täsmällistä ja kaunistelematonta taustatietoa sekä tiimisi yhteistyötä, jotta viestisi tuottaa haluamasi lopputuloksen.

Koulutus

Paketti on tarvittaessa mahdollista muotoilla kurssiksi. Lyhytkestoinen, markkinointiviesteistäsi vastaavan henkilöstön koulutus – juuri niiden, jotka luovat yrityksesi ulkoisen mielikuvan – luo yksimielisyyden siitä, mitä, miksi, milloin, miten ja kenelle yrityksesi tai brandisi viestintä tulee suunnata. Lopputulemana koko tiimi toimii oikeaan suuntaan, tuntee markkinointisi tavoitteet ja osaa määrätietoisesti viedä viestintääsi tavoitteiden saavuttamista edistävään suuntaan.

Kurssi on hyödyllinen kahdella tapaa:

 1. Jos markkinointiaineistosi tuotetaan talon sisällä, tiimisi osaa toimia oikealla tavalla
 2. Jos käytät ulkopuolisia resursseja, tiimisi tietää, miten toimia heidän kanssaan ja mitä vaatia heiltä

Olisiko tämä sinulle oikea toimintatapa? Hienoa! Soita minulle +372 53 490503 tai lähetä viesti kontaktisivun välityksellä.

Jos markkinointiviestintäsi on jo järjestetty yllä kuvatulla tavalla, mutta tarvitsisit luotettavaa kumppania toteuttamaan sitä, tutustu Copypakettiin. Tai jos tuotat aineistosi sisäisesti, haluat ehkä varmistua sen optimaalisesta toimivuudesta Viestinnän analyysipaketin avulla.